No. Tel Jabatan/Agensi Kerajaan di Bhgn Samarahan

1. Pejabat Residen Bahagian Samarahan 082-671205

2. Pejabat Daerah Samarahan 082-671105

3. Pejabat Daerah Serian 082-874033

4. Pejabat Daerah Simunjan 082-803649

5. Pejabat Daerah Asajaya 082-828200

6. Jabatan Kerja Raya Bahagian Samarahan 082-672800

7. Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Samarahan 082-662135

8. IADA Kota Samarahan 082-671201

9. Ibu Pejabat Polis Daerah Samarahan 082-662101

10. Ibu Pejabat Polis Daerah Simunjan 082-803779

11. Ibu Pejabat Polis Daerah Serian 082-874201

12. Jabatan Pertanian Bahagian Samarahan 082-671121

13. Jabatan Kebajikan Bahagian Samarahan 082-671191

14. Jabatan Tanah dan Survei Bahagian Samarahan 082-671213

15. Jabatan Kesihatan Bahagian Samarahan 082-673626

16. Jabatan Pergigian Kota Samarahan 082-671602

17. Jabatan Penerangan Daerah Samarahan 082-671129

18. Jabatan Pelajaran Daerah Samarahan/Asajaya 082-629597

19. Jabatan Pelajaran Daerah Serian 082-874104

20. Jabatan Pelajaran Daerah Simunjan 082-803660

21. Majlis Daerah Samarahan 082-671023

22. Perpustakaan Daerah Samarahan 082-661151

23. Majlis Daerah Serian 082-874246

24. Majlis Daerah Simunjan 082-803610

25. Jabatan Perbendaharaan Bahagian Samarahan 082-671161

26. Jabatan Agama Islam Bahagian Samarahan 082-661706

27. KEMAS Daerah Samarahan 082-671303

28. KEMAS Daerah Asajaya 082-671303

29. KEMAS Daerah Serian 082-874784

30. KEMAS Daerah Simunjan 082-803116

31. Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Samarahan 082-671186

32. Pejabat Pembangunan Sosial & Urbanisasi Bahagian Samarahan 082-671037

33. FELCRA Bhd. Samarahan 082-661793

34. Mahkamah Rendah Syariah Sarawak, Samarahan 082-671673

35. Dewan Suarah, Kota Samarahan 082-671160

36. Balai Bomba dan Penyelamat, Kota Samarahan 082673881

37. Balai Bomba dan Penyelamat, Siburan 082-864546

38. Balai Bomba dan Penyelamat, Serian 082-874190

39. Balai Bomba dan Penyelamat, Simunjan 082-803680

40. Pejabat Pendaftaran Negara, Kota Samarahan 082-671217

41. RELA Daerah Samarahan 082-671070

42. RELA Daerah Serian 082-876946

43. RELA Daerah Simunjan 082-803293

44. RELA Daerah Asajaya 082-828350

45. SESCO Kota Samarahan 082-671173

46. SESCO Serian 082-874698

47. Jabatan Tenaga Kerja Bahagian Samarahan 082-616073

48. Jabatan Tenaga Kerja Daerah Serian 082-874840

49. RISDA Bahagian Samarahan 082-662694

50. FAMA Bahagian Samarahan 082-673798

51. Imigresen Bahagian Samarahan 082-661505

52. PUSAKA Kota Samarahan 082-672455

53. Pejabat Daerah Kecil Sadong Jaya 082-821310

54. Pejabat Daerah Kecil, Sebuyau 083-467122

55. Pejabat Daerah Kecil, Tebedu 082-797204

56. Kompleks Sukan, Kota Samarahan 082-671786

57. Tabung Baitulmal, Kota Samarahan 082-662003

58. SALCRA Samarahan 082-616177

59. Jabatan Pengangkutan Jalan, Cawangan Samarahan, Serian 082-874994

60. Jabatan Perpaduan Bahagian Samarahan 082-456284

Sumber